Κοπτικά - Μπίλιες - Καλούπια για Trucks


Μπίλιες κοπής
  Κοπτικά
 
  Καλούπια πρεσσαρίσματος
 
Φ.40 9890   Φ.25 9892   Φ.25(ΣΕΤ)  9887
Φ.50 9891  
Φ
.28
9897   Φ.40(ΣΕΤ)  9886
      Φ.36 9894   Φ.50(ΣΕΤ)  9888
      Φ.40 9895   Φ.40ΤΕ(ΣΕΤ)  9881
      Φ.46 9896      
      Φ.40(χειρ)  8040