Κρίκοι πλαστικοί κουμπωτοί (Jupiter)

Υπάρχει χρωματολόγιο 18 χρωμάτων με τις παρακάτω διαστάσεις.

     Χρυσό ματ (1)
   Λαδί (3)
   Ασημί ματ (4)
   Ασημί γυάλ (5)
   Καφέ (7)
   
 
 
 
 
Φ20\36
  20\1   20\3
   20\4   20\5
  20\7
Φ28\45
  28\1
  28\3
  28\4
  28\5
  28\7
Φ36\55
  36\1   36\3
  36\4
  36\5   36\7
Φ55\80   55\1   55\3
  55\4
  55\5   55\7
                     
     Χάλκινο (6)
   Γραφίτης (8)
   Κυματιστοί        

 
 
 
       
 Φ30\48        30\8-ΤΡ   30\4-Κ        
 Φ36\55    36\6-ΤΕ    36\8-ΤΡ   36\4-Κ        
 Φ50\70    50\6    50\8-ΤΡ