Βελόνες επαγγελματικές - Καρφίτσες

 9470, 9328 (50g)
 9329 (500g)
 9471 (500g)
 
 Βελόνες επαγγελματικής & οικιακής χρήσης