Λάστιχα πολυεστερικά

κωδ. φαρδος(mm) χρωμα παρατηρ.
PLS 08 8 Λ\Μ μαλακο
PLS 10 10 Λ\Μ μαλακο
PLS 15 15 Λ\Μ μαλακο
PLS 20 20 Λ\Μ μαλακο
PLS 25 25 Λ\Μ μαλακο
PLS 30 30 Λ\Μ μαλακο
PLS 35 35 Λ\Μ μαλακο
PLS 40 40 Λ\Μ μαλακο
PLS 50 50 Λ\Μ μαλακο
PLS 60 60 Λ\Μ μαλακο