Σήματα θερμοκολλητικά

                              Κεντητά

                               Τυπωμένα

                            Υφασμάτινα