Κορδέλες διακόσμησης

                       Μεταλλικές γκοφρε  

                   Διακόσμησης - Χριστουγέννων 

                         Κορδέλες Καρο