Φορτέτσα αυτοκόλλητη

κωδ. περιγραφη φαρδος(cm) Λ ΕΚ ΜΠ ΔΙΑΦ μετραζ παρατηρησεις
5960 φορτετσα FS.ΤΗ 10 ν       50 σκληρη θερμοκολ.
5961 φορτετσα FS.ΤΗ 12 ν       50 σκληρη θερμοκολ.
5962 φορτετσα FS.ΤΗ 15 ν       50 σκληρη θερμοκολ.
5963 φορτετσα FS.ΤΗ 20 ν       50 σκληρη θερμοκολ.
5972 φορτετσα FS.ΤΗ 110 ν       50 σκληρη θερμοκολ.
5964 φορτετσα FM.TH 10 ν       50 μαλακη θερμοκολ.
5965 φορτετσα FM.TH 12 ν       50 μαλακη θερμοκολ.
5966 φορτετσα FM.TH 15 ν       50 μαλακη θερμοκολ.
5967 φορτετσα FM.TH 20 ν       50 μαλακη θερμοκολ.
5974 φορτετσα FM.TH 25 ν       50 μαλακη θερμοκολ.
5975 φορτετσα FM.TH 30 ν       50 μαλακη θερμοκολ.
5973 φορτετσα FM.TH 110 ν       50 μαλακη θερμοκολ.