Ταινίες Κουρτινών για κρίκους

κωδ. πλατος(mm)\διαμ.(ring) χρωμα συσκευασ.
4970 80 \ Φ.38 λευκο 25
4984 80 \ Φ.38 διαφ. 25
4961 90 \ Φ.48 λευκο 25
4962 90 \ Φ.48 διαφ. 25
4980 80 \ Φ.38 (ανοξ.) λευκο 25