Τρέσσα κουρτινών : Πλάγιο Δεξίκωδικοςπεριγραφηφαρδος(mm)αναλογιαπροελευσηπαρατηρησεις

πλάγιο δεξί1651 : 2,5ελλαδαλευκο