Βάτες ενδυμάτων

                            Βάτα ντυμένη 


                            Βάτα αφρολέξ


                         Βάτα ενισχυμένη