Βάτα αφρολέξ

         κωδικός              περιγραφή         Νούμερο
7162αφρολέξ100
 7163αφρολέξ  101
 7164αφρολέξ 102
 7165αφρολέξ 103
 7166αφρολέξ  104
 7168αφρολέξ    105
 7169αφρολέξ 107
 7170αφρολέξ  119
 7171αφρολέξ   109
 7172αφρολέξ  110