Βάτα ντυμένη (Λευκό - Μαύρο)

         κωδικός              περιγραφή         Νούμερο
7149ντυμένη 119
 7150ντυμένη 100
 7151ντυμένη  101
 7152ντυμένη  102
 7153ντυμένη  103
 7154ντυμένη   104
 7155ντυμένη  105
 7156ντυμένη    107
 7157ντυμένη   109
 7158ντυμένη  P/521