Κορδόνια κουρτινών - καλυμμάτων - στορ

                   Κορδόνια Μηχανισμών - ρομαν  

                 Κορδόνια Καλυμμάτων - στορ

                    Κορδόνια Πολυεστερικά