Φόδρα Ταφετα

κωδπεριγραφηποιοτητα(Β\Π)προελευσηφαρδος(μ)ΜΑΥΡΟ  ΛΕΥΚΟΧΡΩΜΑΤΑ
 μετραζ(μ)
6330     φόδρα ταφετα                πολυεστερ                            1,50            ν             ν               ν                    100