Ρέλια σατέν - ρέλια βαμβακερά

                         
                               Ρέλια Σατεν 

                       
                             Ρέλια Ποπλίνα

                 
                    Ρέλια Πολυεστερικά