Αμπράζ μαγνήτες - Διάφοροι

Αμπράζ swarovski με μαγνήτη
 6954 (60mm)
 6955 (60mm)  6956 (40mm)  6957 (40mm)

 Αμπράζ μεταλλικά με μαγνήτη
 6945 (60mm)  6946 (100mm)  6947 (60mm)  6948 (100mm)
 6949 (60mm)  6950 (100mm)   6951 (100mm)   6952 (100mm)
  6953 (100mm)