Βάτα ενισχυμένη

         κωδικός              περιγραφή         Νούμερο
7184ενισχυμένηP/7
 7185ενισχυμένη   932
 7186ενισχυμένη P/139
 7187ενισχυμένη P/30
 7188ενισχυμένη   903
 7189ενισχυμένη     909
 7190ενισχυμένη 314
 7191ενισχυμένη  P/958
 7192ενισχυμένη 563102
 7193ενισχυμένη  902