Ψαλίδια Ραπτικής

                                                                                                        Ψαλίδια FISKARS  
                                    Ψαλίδια FINNY - SOLINGEN   

                                             Ψαλίδια PREMAX                                          Ψαλίδια MUNDIAL   

                                            Ψαλίδια DE LUCA