Ταινίες‎ > ‎

Ταινίες χειροποίητης ραφής

                          Φορτέτσα ραφτή

                  Φορτέτσα αυτοκόλλητη

              Φάσα διάφανη (κρινολίνο)

                               Non woven

                     Φορτέτσα χρωματιστή