Ταινίες Κουρτινών Χρωματιστές

Διαθέσιμες σε 8 και 10 cm σε όλα τα σχέδια, κατόπιν παραγγελίας