Πιστολάκια - Συνδετήρες ετικετών

 9380 - Πιστολάκι για ετικέτες (Dennison)  9709 - Συνδετήρες ετικετών  9715 - Βελόνες για πιστολάκι