Φερμουάρ διαχωριζόμενα Ν.5 (πλαστικά - μεταλλικά)

κωδικός      περιγραφή    μέγεθος(cm)
3021ΔΙΑΧ.S5 25
3022 ΔΙΑΧ.S5 30
3023ΔΙΑΧ.S5 35
 3024ΔΙΑΧ.S5 40
3025ΔΙΑΧ.S5 45
 3026ΔΙΑΧ.S5 50
 3027ΔΙΑΧ.S5 55
3028ΔΙΑΧ.S5 60
3029 ΔΙΑΧ.S5 65
 3030ΔΙΑΧ.S5 70
 3031ΔΙΑΧ.S575
 3032ΔΙΑΧ.S580

κωδικός      περιγραφή    μέγεθος(cm)

3057 ΔΙΑΧ.ΜΕΤΑL\5 25-30
 3058ΔΙΑΧ.ΜΕΤΑL\5 35-40
3059 ΔΙΑΧ.ΜΕΤΑL\5 45
3060ΔΙΑΧ.ΜΕΤΑL\5 50
 3061ΔΙΑΧ.ΜΕΤΑL\5 55
 3062ΔΙΑΧ.ΜΕΤΑL\5 60
 3063ΔΙΑΧ.ΜΕΤΑL\5 65
3064ΔΙΑΧ.ΜΕΤΑL\5 70
3065ΔΙΑΧ.ΜΕΤΑL\5 75
 3066ΔΙΑΧ.ΜΕΤΑL\5 80