Ταινίες‎ > ‎

Ταινίες αυτοκόλλητες PVC - PP

κωδ. περιγραφη φαρδος(mm) μετραζ(m) χρωμα
9780 Αυτοκολ.PVC - TRANSP       50              67 ΔΙΑΦΑΝΟ
9780-Β            Αυτοκολ.PVC - KRAFT                50                67          ΚΑΦΕ
        
                      Αυτοκολ.ταινία συσκευασίας        38                67          ΔΙΑΦΑΝΟ

                      Αυτοκολ.ταινία συσκευασίας        50                67          ΔΙΑΦΑΝΟ

                      Αυτοκολ.ταινία συσκευασίας        38                67          ΚΑΦΕ

                      Αυτοκολ.ταινία συσκευασίας        50                67          ΚΑΦΕ